Αντιμετώπιση ασθενούς με διαταραχή του καλίου στο ΤΕΠ  

Αντιμετώπιση ασθενούς με διαταραχή του καλίου στο ΤΕΠ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΟΥ Αναστασία
Νεφρολόγος Επιμελήτρια Α´, Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝ Κομοτηνής