Αντιμετώπιση Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου Στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

Αντιμετώπιση Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου Στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

ΜΑΡΗ Παναγιώτα & συνεργατες
ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc ,αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος των Επειγόντων.,Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας & Συνεργάτες