Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή τι νεότερο Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή τι νεότερο

ΣΑΝΙΔΑΣ Ηλίας MD PhD FESC FACC MAHA MSCAI MEAPCI ESH specialist Επεμβατικός Καρδιολόγος Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Λαϊκό Αθήνα
MD PhD FESC FACC MAHA MSCAI MEAPCI ESH specialist Επεμβατικός Καρδιολόγος Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. ΛαϊκόΑ θήνα