Ανοσοποίηση Αιματολογικών Ασθενών μετά Εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2

Ανοσοποίηση Αιματολογικών Ασθενών μετά Εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2

ΤΕΡΠΟΣ Eυάγγελος
Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα