Ανοικτή ή ελάχιστα επεμβατική ηπατεκτομή?   

Ανοικτή ή ελάχιστα επεμβατική ηπατεκτομή? 

ΜΠΡΑΜΗΣ Κωνσταντίνος,
Χειρουργός, Β` Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ νοσοκομείο,Αθήνα