Ανίχνευση και βραχείες παρεμβάσεις στη Διαταραχή Χρήσης Αλκοόλ με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων

Ανίχνευση και βραχείες παρεμβάσεις στη Διαταραχή Χρήσης Αλκοόλ με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων

ΡΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος,
Ψυχίατρος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη