Ανθεκτική ΓΟΠΝ Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση Χ#Ε Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Ανθεκτική ΓΟΠΝ Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Παντελής PhD FEBGH Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανειστημίου Κρήτης Creta InterClinic Hospital Ηράκλειο Κρήτη
PhD FEBGH Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανμίου Κρήτης Creta InterClinic Hospital Ηράκλειο Κρήτη