Αναστρέφοντας το Σύγχρονο Δυσμεταβολικό Πρότυπο Νόσησης,  Όπως του ΣΔ τ.2 

Αναστρέφοντας το Σύγχρονο Δυσμεταβολικό Πρότυπο Νόσησης,  Όπως του ΣΔ τ.2 

ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος,
PhD, MRGCP, MEPMA, MEURACT,MICROBIOME TRAINER Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου