ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Οθων
MD, MSc, PhD, DMAS, FICRS, Χειρουργός γ.α.ν. «ΜΕΤΑΞΑ Αθήνα