Αναπνευστική Ανεπάρκεια Ηλικιωμένων

Αναπνευστική Ανεπάρκεια Ηλικιωμένων

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεργάτης ΟΛΥΜΠΙΟΥ Θεραπευτηρίου Πατρών και Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Αθηνών