Ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα. Που βρισκόμαστε και που πρέπει να πάμε ,

Ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα. Που βρισκόμαστε και που πρέπει να πάμε

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ Μαρία
MD, ehem. OÄ, FÄ ,Παθολόγος-Ογκολόγος,Ανακουφιστική Ιατρική, ΥΓΕΙΑ- ΓΑΛΙΛΑΙΑ, Αθήνα