Αναγκαία η Χρήση Ενδιάμεσων Δόσεων Αντιπηκτικής Αγωγής σε Όλους τους Νοσοκομειακούς Ασθενείς με COVID -19 από το ΤΕΠ Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!! Γ#Π 25!! Γ#Π 13!!

Αναγκαία η Χρήση Ενδιάμεσων Δόσεων Αντιπηκτικής Αγωγής σε Όλους τους Νοσοκομειακούς Ασθενείς με COVID -19 από το ΤΕΠ

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ευάγγελος Παθολόγος-Αγγειολόγος MD PhD EDA VM MLDCDTP Υπεύθυνος του Αγγειολογικού Ιατρείου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘Η Σωτηρία’Αθήνα Μέλος της UEMS στο Angiology Vascular Medicine
Παθολόγος-Αγγειολόγος MD PhD EDA VM MLDCDTP Υπεύθυνος του Αγγειολογικού Ιατρείου της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘Η Σωτηρία’ΑθήναΠρόεδρος Ελληνικής Λεμφολογικής ΕταιρείαςΑντιπροεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Λεμφολογικής Εταιρείας Μέλος της UEMS στο AngiologyVascular Medicine