Ανίχνευση και Βιολογική σημασία των Κυκλοφορούντων ctDNA The detection and biologic significance of circulating tumor DNA (ctDNA)

Ανίχνευση και Βιολογική σημασία των Κυκλοφορούντων ctDNA The detection and biologic significance of circulating tumor DNA (ctDNA)

ΤΖΑΝΙΚΟΥ Ελενα, Elena Tzanikou
PhD Διδάκτωρ Πανεσπιστημίου, Senior IVD Development and Technology Transfer Officer, CONTRACT RESEARCH ORGANISATION, Αθήνα Pharmassist Ltd