Ανίχνευση εργαστηριακών και νευροφυσιολογικών  βιοδεικτών στην αποκατάσταση του ΑΕΕ   

Ανίχνευση εργαστηριακών και νευροφυσιολογικών  βιοδεικτών στην αποκατάσταση του ΑΕΕ 

ΤΣΙΠΤΣΙΟΣ Δημήτριος,
Νευρολόγος – Κλινικός Νευροφυσιολόγος ,Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη