Ανάγκες γονέων για νέους με αναπτυξιακές προκλήσεις • Parenting needs for youth with developmental challenges     

Ανάγκες γονέων για νέους με αναπτυξιακές προκλήσεις • Parenting needs for youth with developmental challenges

ΤΖΙΛΑ Ευθαλία, Efthalia Tzila
Child psychiatrist, Academic Fellow, MSc “Strategies of Developmental and Adolescent Health”, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece