Αλλεργική Ρινίτιδα

Αλλεργική Ρινίτιδα

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Αλλεργιολόγος, τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη