Αλλεργία και Στρες : Μηχανισμοί και Θεραπευτικές Παρεμβάσεις Γ#Π 25!! Σ#Σ Γ#Π 26!!

Αλλεργία και Στρες : Μηχανισμοί και Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Dr ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη
MD, PhD, Αλλεργιολόγος & Κλινική Ανοσολόγος Ψυχοθεραπεύτρια – Ομαδική Αναλύτρια, Αθήνα