Αλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος/ Αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα Γενικές αρχές αλγορίθμου-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ν#Η Γ#Π 07!! Χ#Ε Γ#Π 15!!

Αλγόριθμος διαχείρισης μονάδων αίματος/ Αιμοδοτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τα λοιμώδη νοσήματα Γενικές αρχές αλγορίθμου-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

ΓΑΦΟΥ Ανθή,
Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Ογκολογικό νοσοκομείο Κηφισίας ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Αθήνα