Αλγόριθμος αντιμετώπισης της υποτροπιάζουσας αστάθειας του ώμου Γ#Π 04!! Χ#Ε

Αλγόριθμος αντιμετώπισης της υποτροπιάζουσας αστάθειας του ώμου

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ MD MSc PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Αθήνα
ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΕμμανουήλMD MSc PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αναπληρωτής Διευθυντής Γ Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείο ΥγείαΑθήνα Διευθυντής – Ιδρυτής Brilakis Orthopaedics Ταμείας Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Επιστημονικός Υπεύθυνος Athens Shoulder Course Μέλος Editorial Board Journal of ISAKOS