ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙ – ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Anti-Ischemic Treatment Algorithm In Chronic Coronary Syndromes Γ#Π 02!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙ – ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Anti-Ischemic Treatment Algorithm In Chronic Coronary Syndromes

ΤΣΙΑΜΗΣ Σπυρίδων Καρδιολόγος Επικουρικός Επιμελητής Β΄ Γ.Ν. ΕΛΠΙΣ Αθήνα
ΤΣΙΑΜΗΣ Σπυρίδων Καρδιολόγος Επικουρικός Επιμελητής Β΄ Γ.Ν. ΕΛΠΙΣ Αθήνα