Ακτινολογική προσέγγιση νευροενδοκρινών όγκων πεπτικού RADIOLOGICAL APPROACH TO GNETS Χ#Ε Κ#Σ Γ#Π 09!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Ακτινολογική προσέγγιση νευροενδοκρινών όγκων πεπτικού RADIOLOGICAL APPROACH TO GNETS

ΚΟΛΟΜΟΔΗ Διονυσία
Διευθύντρια Μαγνητικού Τομογράφου Βιοιατρικης Περιστερίου ,Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Αριστείας Νευροenδοκρινών Όγκων ΕΚΠΑ