Ακτινοθεραπεία μαστού μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία μαστού μετά από νεοεπικουρική χημειοθεραπεία

Γκανταϊφη Αρετή
MD, PhD, Επιμ. Β΄ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Α.Ν. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Θεσσαλονίκη