Ακτινοθεραπεία Καρκίνου Πνεύμονα – SBRT  

Ακτινοθεραπεία Καρκίνου Πνεύμονα – SBRT 

ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ Αρετή
MD, PhD,Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,Εργαστ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ,Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ,Θεσσαλονίκη