Ακτινοθεραπεία και Μικροκυτταρικός καρκίνος του Πνεύμονα  

Ακτινοθεραπεία και Μικροκυτταρικός καρκίνος του Πνεύμονα 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Στυλιανή
MD,Msc,PhD(c) Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος , Διευθύντρια ΕΣΥ΄, Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη