Ακτινογραφικά ευρήματα σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης Γ#Π 04!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!! Ο#Η

Ακτινογραφικά ευρήματα σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης

ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Παναγιώτης –Κένεθ Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Β΄Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Αθήνα
Ακτινοδιαγνώστης Επιμελητής Β΄Ε.Σ.Υ. Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Αθήνα Dr Panagiotis-Kenneth Papaspiridakos-Papadakos MD Interventional Radiologist