Ακρίβεια ασφάλεια αποτέλεσμα τα νέα συνώνυμα της ακτινοθεραπείας Κ#Σ Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Ακρίβεια ασφάλεια αποτέλεσμα τα νέα συνώνυμα της ακτινοθεραπείας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Χρύσα Ακτινοφυσικός Ομίλου ΥΓΕΙΑ Συντονίστρια Υπηρεσιών Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ Αθήνα
Ακτινοφυσικός Ομίλου ΥΓΕΙΑ Συντονίστρια Υπηρεσιών Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ Αθήνα