Ακράτεια Ούρων:  Πρόληψη και Θεραπεία  μέσω της Φυσικοθεραπείας

Ακράτεια Ούρων:  Πρόληψη και Θεραπεία  μέσω της Φυσικοθεραπείας

ΣΑΠΟΥΝΑ Μαρία Ματίνα
Απόφοιτος του Τμήματος Εξομοίωσης Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λαμία