Ακινητοποίηση  Σπονδυλικής Στήλης.  Αναζητώντας την αλήθεια στα δεδομένα 

Ακινητοποίηση  Σπονδυλικής Στήλης.  Αναζητώντας την αλήθεια στα δεδομένα 

ΜΑΡΚΟΥ Ζωή
Γεν. Χειρουργός Επιμελήτρια Ά Ιατρός ΕΚΑΒ, Καβάλας