Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος  

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος 

ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΣ Ιωάννης
FESC, FACC, MD, PhD,Διευθυντής Καρδιολογίας METROPOLITAN GENERAL,Αθήνα Τ. Συντονιστής Διευθυντής Ιπποκρατείου ΓΝΑ τ.Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογκής Εταιρείας