Αιφνίδια απώλεια όρασης σε οφθαλμούς με καθαρά θλώντα μέσα Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας  

Αιφνίδια απώλεια όρασης σε οφθαλμούς με καθαρά θλώντα μέσα Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας  

ΓΡΑΤΣΩΝΙΔΗΣ Αστέριος,
Χειρουργός Οφθαλμίατρος,LASER ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,, LΘεσσαλονίκη