Αιμοσφαιρινοπάθειες Από το χθές στο σήμερα και με το βλέμμα στο αύριο Γ#Π 07!! Γ#Π 10!! Γ#Π 17!!

Αιμοσφαιρινοπάθειες Από το χθές στο σήμερα και με το βλέμμα στο αύριο

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Δέσποινα
Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη