ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΕΣ Βοήθεια η αιμορραγία δεν σταματάει η συμβολή του ακτινολόγου Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΕΣ Βοήθεια η αιμορραγία δεν σταματάει η συμβολή του ακτινολόγου

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Δντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝΑ Αλεξανδρούπολη
Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.