Αιμορραγία υαλοειδούς σε διαβητικό ασθενή Πώς θα το διαχειριστώ 

Αιμορραγία υαλοειδούς σε διαβητικό ασθενή Πώς θα το διαχειριστώ

ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Θωμάς,
Χειρουργός υαλοειδούς – αμφιβληστροειδούς,Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ,Επιστημονικά Υπεύθυνος Μ.Η.Ν. ΟΡΑΣΗ, Τρίκαλα