ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ Εμβολισμός Βρογχικών Αρτηριών Γ#Π 01!! Γ#Π 24!! Γ#Π 15!!

ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ Εμβολισμός Βρογχικών Αρτηριών

ΓΡΑΒΑΝΗΣ Μιλτιάδης επεμβατικός Ακτινολόγος-Νευροακτινολόγος ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑθήναΤμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας Αγγειογράφος
επεμβατικός Ακτινολόγος-ΝευροακτινολόγοςΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αθήνα Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας Αγγειογράφος