Αιμολυτικές αντιδράσεις μετά μετάγγιση Γ#Π 07!! Γ#Π 15!! Ν#Η

Αιμολυτικές αντιδράσεις μετά μετάγγιση

ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ Βασιλική Αιματολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Κέντρο αίματος ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Αιματολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Κέντρο αίματος ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη