Αιματολογικές επιπλοκες της Παχυσαρκίας 

Αιματολογικές επιπλοκες της Παχυσαρκίας 

ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ Ιορδάνης
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Επιμελητής Β’ – Π.Ι. Αγίας Παρασκευής Λέσβου,Md, Scope-Certified,Μετεκπαίδευση στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική [ΕΠΙ] ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ