Αιματολογικά νοσήματα με σημαντικές νευρολογικές εκδηλώσεις. Ο ρόλος του νευρολόγου Hematologic disorders with neurological signs and symptoms. The role of the neurologist Γ#Π 05!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!!

Αιματολογικά νοσήματα με σημαντικές νευρολογικές εκδηλώσεις. Ο ρόλος του νευρολόγου Hematologic disorders with neurological signs and symptoms. The role of the neurologist

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας