Αθλητική καρδιά ή αρχικό στάδιο μιας μυοκαρδιοπάθειας;  Ένα συχνό δίλημμα  

Αθλητική καρδιά ή αρχικό στάδιο μιας μυοκαρδιοπάθειας;  Ένα συχνό δίλημμα

ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ Ευστάθιος
MD, MSc, PhD, FESC, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Υπεύθυνος Ιατρείου Μυοκαρδιοπαθειών & Νευρομυϊκών Νοσημάτων, Γ’ Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Αθλητιατρικής, Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης