Αθλητικές κακώσεις: Είναι οι αθλήτριες υψηλού επιπέδου… σε κίνδυνο  

Αθλητικές κακώσεις: Είναι οι αθλήτριες υψηλού επιπέδου… σε κίνδυνο 

ΤΣΑΚΙΡΗ Βασιλική
Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη