Αεροδιακομιδές στην Ελλάδα-Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ       

Αεροδιακομιδές στην Ελλάδα-Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Δημήτριος,1 & ΑΛΛΙΟΣ Δημήτριος,2
1Χειρουργός, PhD Τμήμα Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ – MSF volunteer 2 Χειρουργός Τμήμα Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ