Αγγειόσπασμος και όψιμη εγκεφαλική ισχαιμία στην aSAH –  monitoring, διάγνωση, αντιμετώπιση 

Αγγειόσπασμος και όψιμη εγκεφαλική ισχαιμία στην aSAH –  monitoring, διάγνωση, αντιμετώπιση 

ΛΑΖΟΥΔΗ Ελένη
Παθολόγος- Εντατικολόγος,Επιμελήτρια Β’,Β’ ΜΕΘ ΓΝ Γ. Παπανικολάου ,Θεσσαλονίκη