ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

ΤΡΙΑΝΤΗΣ Γεώργιος
Επεμβατικός Καρδιολόγος-Διευθυντής, Αιμοδυναμικό τμήμα-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ νοσοκομείο,, Αθήνα.