Αγγειοπλαστική σε ογκολογικούς ασθενείς 

Αγγειοπλαστική σε ογκολογικούς ασθενείς 

ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Παύλος
Ιατρός Παθολόγος, MD, MsC, PhD Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός,Αθήνα, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εταιρείας Παθολόγων Ελλάδoς (ΕΕΠΕ)