ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΝΣ-Απεικονιστική προσέγγιση  

ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΝΣ-Απεικονιστική προσέγγιση 

ΛΑΧΑΝΗΣ Στέφανος
Ακτινολόγος Διευθυντής,ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, Αθήνα