ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Εκτίμηση και αντιμετώπιση Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 20!!

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Εκτίμηση και αντιμετώπιση

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπύρος Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ
Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Πατρών