Αγγειακά Εγκεφαλικά επεισόδια- ΠΡΟΛΗΨΗ Γ#Π 05!! Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

Αγγειακά Εγκεφαλικά επεισόδια- ΠΡΟΛΗΨΗ

ΞΑΝΘΗΣ Ανδρέας Msc PhD Παθολόγος Δράμα Διδάκτωρ ΑΠΘ Μεταπτυχιακό στα ΑΕΕ - ΔΠΘ
Msc PhD Παθολόγος Δράμα Διδάκτωρ ΑΠΘ Μεταπτυχιακό στα ΑΕΕ – ΔΠΘ