Έχει θέση η ακτινοθεραπεία στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας; 

Έχει θέση η ακτινοθεραπεία στη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας;

ΤΟΛΙΑ Μαρία
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης