Έλεγχος αίματος με μοριακές μεθόδους για λοιμώδη νοσήματα (HBV, HCV,HIV) 

Έλεγχος αίματος με μοριακές μεθόδους για λοιμώδη νοσήματα (HBV, HCV,HIV) 

ΠΛΩΤΑ Μαρία1 ΤΣΕΛΙΟΥ Παρθενόπη2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος3
1 Βιοπαθολόγος, , 2Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Αιμοδοσίας, ,3 Χημικός, Ν. Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Π. Άγιος Ανδρέας, Πάτρα