Έκκεντρες ασκήσεις γαστροκνημίου,  είναι αρκετές για την επιστροφή στην δραστηριότητα; 

Έκκεντρες ασκήσεις γαστροκνημίου,  είναι αρκετές για την επιστροφή στην δραστηριότητα; 

ΑΥΤΟΣΜΙΔΗΣ Δημήτριος
Φυσικοθεραπευτής Θεσσαλονίκη