Άνοδος της τροπονίνης στην άσκηση

Άνοδος της τροπονίνης στην άσκηση

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος
MD, PhD, FESC,Διδάκτωρ EKΠA Αθήνα,Εξειδίκευση στην Αθλητική Καρδιολογία (St George’s,UK)